VINFAST VF3

Thuê Pin Mua Pin
VinFast VF3  235.000.000 VNĐ 315.000.000 VNĐ
VF5 Eco
 

VINFAST VF5

  Thuê Pin Mua Pin
VinFast VF5 Plus 479.000.000 VNĐ 559.000.000 VNĐ
 

VINFAST VF6

  Thuê Pin Mua Pin
VinFast VF6 Eco 686.000.000 VNĐ 776.000.000 VNĐ
VinFast VF6 Plus 776.000.000 VNĐ 866.000.000 VNĐ

 

VINFAST VF7

  Thuê Pin Mua Pin
VINFAST VF7 Eco 861.000.000 VNĐ 861.000.000 VNĐ
VINFAST VF7 Plus 1.011.000.000 VNĐ 1.211.000.000 VNĐ
 

VINFAST VF8

  Thuê Pin Mua Pin
VINFAST VF8 Eco SDI

 

1.090.000.000 VNĐ

 

1.290.000.000 VNĐ
VINFAST VF8 PLUS SDI

1.270.000.000 VNĐ

1.470.000.000 VNĐ
VINFAST VF8 Eco CATL

1.157.000.000 VNĐ

1.367.000.000 VNĐ
VINFAST VF8 Plus CATL

1.346.000.000 VNĐ

1.556.000.000 VNĐ

 

VINFAST VF9 Thuê Pin Mua Pin
VINFAST VF9 Eco SDI

 

1.491.000.000 VNĐ

 

1.984.000.000 VNĐ
VINFAST VF9 PLUS SDI

1.676.000.000 VNĐ

2,169.000.000 VNĐ
VINFAST VF9 7 Chỗ Eco CATL

1.578.000.000 VNĐ

2.095.000.000 VNĐ
VINFAST VF9 7 chỗ Plus CATL

1.772.000.000 VNĐ

2.292.000.000 VNĐ