Sản phẩm

Giá xe XE Vinfast VF9 (VFe36) giá gốc là 1.443.200.000 triệu đồng, miễn phí 01 năm thuê pin trị giá 17triệu đồng đối với tất cả khách hàng đặt từ 24/3/2021 – 30/6/2021 . Thiết kế của xe XE Vinfast VF8 (VFe35)  mang tính hiện đại, thiên………

XEM CHI TIẾT

Giá xe XE Vinfast VF8 (VFe35) giá gốc là 1.057.100.000 triệu đồng, miễn phí 01 năm thuê pin trị giá 17triệu đồng đối với tất cả khách hàng đặt từ 24/3/2021 – 30/6/2021 . Thiết kế của xe XE Vinfast VF8 (VFe35)  mang tính hiện đại, thiên………

XEM CHI TIẾT

VINFAST VF E34

Giá xe XE Vinfast VF e34 giá gốc là 690 triệu đồng  giảm còn 590 triệu đồng, miễn phí 01 năm thuê pin trị giá 17triệu đồng đối với tất cả khách hàng đặt từ 24/3/2021 – 30/6/2021 . Thiết kế của xe XE VINFAST VF E34  mang tính hiện đại, thiên………

XEM CHI TIẾT

VINFAST PRESIDENT V8

Giá xe XE Vinfast President là 4,6 tỷ đồng  giảm còn 3.8 tỷ đối với 100 khách hàng mua đầu tiên . Thiết kế của xe XE VINFAST PRESIDENT mang tính hiện đại, thiên………

XEM CHI TIẾT

VINFAST LUX A2.0

Giá xe VinFast Lux A2.01,115,120 tỷ đồng (giá 3 không) giảm 234 triệu đồng (giá ưu đãi) còn còn 881,695,000 triệu. Thiết kế của xe VinFast Lux A mang tính hiện đại, thiên………

XEM CHI TIẾT

VINFAST FADIL

Giá xe VinFast Fadil mới nhất tiếp tục được hưởng chương trình Ưu đãi giá cuối cùng đến tay trong thời điểm hiện tại là 382,500,000 triệu đồng. Phân tích chi tiết về giá bán…

XEM CHI TIẾT

VINFAST LUX SA2.0

Giá bán xe VinFast Lux SA 7 chỗ thời điểm hiện tại là  1,552,090,000 triệu đồng được giảm 326 triệu còn 1,026,165,000 triệu đồng.Xem thêm thông tin về giá…….

XEM CHI TIẾT